Курс по компютърни технологии за магистърската специализация по Опазване на архитектурното наследство. Вижте: Учебен план на специалността.