Topic outline

 • General

  Настоящият курс е направен с цел да демонстрира структурата на един Moodle курс и да покаже елементите, които могат да се съдържат в такъв курс.

  За повече информация вижте документацията на Moodle, относно: Курсове и Главна страница на курс.

  Този курс е с тематичен формат и неговите секции съответстват на темите на разглеждания учебен материал. Зададена му е настройка "Разположение на курса" - "По една секция на страница", затова на главната страница всички секции освен тази, главната се показват само като хипервръзки, понякога придружени от кратки резюмета.

  Настоящият текст е резюмето на главната секция на курса, която ще виждате постоянно над останалите секции.

 • Topic 1

  За име на тази секция е използвано името по подразбиране "Тема 1". В нея демонстрираме ресурса "Етикет". За да отворите цялата секция щракнете върху името и отгоре "Тема 1".

 • Ресурс страница

  Настройката "Използване името по подразбиране" на тази секция и на следващите сакции в този курс е изключена и са им зададени други, по-подходящи имена.

  Page: 1
 • Ресурс Файл

  В тази секция се демонстрират ресурсът Файл.

  Files: 10
 • Ресурси и дейности

  Демонстрираните в предишните секции на този курс елементи представляват ресурси - неща, които преподавателите предоставят на студентите за да им изложат учебния материал. Чрез ресурсите се осъществява еднопосочна връзка - преподавателите предоставят информация, но не се получава обратна връзка от студентите.

  За получаване на обратна връзка в секциите на курсовете на Moodle могат да се добавят дейности. В следващите секции на този курс се демонстрират възможностите на дейностите. Дейностите могат да се оценяват и получените оценки да се впишат в дневника за оценки.

  Важно: Гостите могат само да четат описанията на дейностите, но да участват в дейности могат само влезли в сайта с име и парола регистрирани потребители.