Moodle сайтове на български висши училища и университети

Това е база данни с хипервръзки към Moodle сайтовете на други български висши учебни заведения. Целите на тази база данни са:

  • Да сравним нашият напредък в използването на Moodle с направеното от колегите в други ВУЗ.
  • Тази база данни да демонстрира възможностите на модула "База данни" на Moodle. - Настройките на този екземпляр от модул База данни са такива, че позволява добавяне на записи от всички участници в курс "Работа с Moodle".

Ако Ви интересува, може да видите Списък на всички, регистрирани в сайта на създателите на Moodle български сайтове.


        
 
Външен линк:
Име на автора:
Презиме на автора:

Page: 1 2 ()
Page: 1 2 ()