Новини от сайта

Актуализиране на профилите на студентите

 
Снимка на my.vsu.bg Администратор
Актуализиране на профилите на студентите
от my.vsu.bg Администратор - вторник, 24 януари 2017, 16:03
 

От утре 29 септември започва актуализиране на профилите на студентите за сайта http://my.vsu.bg

До края на седмицата профилите ще бъдат приведени в съотвтествие със списъците на групите към момента на актуализирането.

За промени в състава на групите, настъпили след 1 октомври, заинтересуваните студенти следва да информират site@vsu.bg.