Социален форум

Колеги, имаме си форум!

 
Снимка на Ваньо Цветанов Георгиев
Колеги, имаме си форум!
от Ваньо Цветанов Георгиев - вторник, 31 януари 2017, 18:01
 

Здравейте,

Много пъти съм се спирал да пиша в този форум, заради функцията ми на сайт администратор. (Мисля, че не би направил добро впечатление форум, в който най-често пише неговият администратор.) Днес реших да погледна форума и забелязах, че през цялата 2016 г. в него няма споделено нито едно мнение... Така че, ще си позволя да се опитам да отправя покана да пишете.

Бих искал да попитам: Кои са, според Вас, най-спешните неща, които новото ръководство на ВСУ следва да направи?

Като привърженик на информационните технологии, бих обърнал внимание именно на тези технологии. Предлагам ръководството да потърси специалистите, които разбират от тази материя, и да се възползва от съществуващите изгодни начини за разширяване на прилагането на информационни технологии в живота на ВСУ. А това означава: подобряване сайта на ВСУ, използване на социални медии, повишаване компютърните умения на всички служители и преподаватели, внедряване на нови информационни продукти във всички административни дейности.

Ще се радвам да прочета и Вашите мнения.

Снимка на Симеона Николова Джуброва
Re: Колеги, имаме си форум!
от Симеона Николова Джуброва - събота, 4 февруари 2017, 23:38
 

Здравейте,

Подкрепям идеята за подобряване на сайта. Би било добре ВСУ да участва по активно в социалните мрежи, където досега е слабо застъпено. 

Смятам, че е наложително да се акцентира върху рекламата на училището чрез различни форми като се направят консултации с различни специалисти в тази област.

Не на последно място, добре би било студентите да се включат по-активно в живота на училището с техните креативни и позитивни идеи.