Социален форум

Колеги, имаме си форум!

 
Снимка на Симеона Николова Джуброва
Re: Колеги, имаме си форум!
от Симеона Николова Джуброва - събота, 4 февруари 2017, 23:38
 

Здравейте,

Подкрепям идеята за подобряване на сайта. Би било добре ВСУ да участва по активно в социалните мрежи, където досега е слабо застъпено. 

Смятам, че е наложително да се акцентира върху рекламата на училището чрез различни форми като се направят консултации с различни специалисти в тази област.

Не на последно място, добре би било студентите да се включат по-активно в живота на училището с техните креативни и позитивни идеи.