Site News

Разписания за присъствените занятия за задочна форма на обучение

 
Picture of my.vsu.bg Администратор
Разписания за присъствените занятия за задочна форма на обучение
by my.vsu.bg Администратор - Saturday, 14 October 2017, 9:31 AM
 

Разписанията за присъствените занятия със студентите задочна форма на обучение, за всички специалности, степен "бакалавър" и "магистър" след средно образование са публикувани на страница:

"Студенти" - "Разпис на учебните занятия"