Социален форум

Кодекс по етика и академично единство на ВСУ „Л. Каравелов”

 
Picture of my.vsu.bg Администратор
Кодекс по етика и академично единство на ВСУ „Л. Каравелов”
by my.vsu.bg Администратор - Thursday, 29 March 2018, 3:54 PM
 

 

Публикуван е Кодексът по етика и академично единство на ВСУ „Л. Каравелов”.

Можете да намерите хипервръзки към него на страниците:

Комисия по етика и академично единство и

Политики и документи