Социален форум

Кодекс по етика и академично единство на ВСУ „Л. Каравелов”

 
Снимка на my.vsu.bg Администратор
Кодекс по етика и академично единство на ВСУ „Л. Каравелов”
от my.vsu.bg Администратор - четвъртък, 29 март 2018, 15:54
 

 

Публикуван е Кодексът по етика и академично единство на ВСУ „Л. Каравелов”.

Можете да намерите хипервръзки към него на страниците:

Комисия по етика и академично единство и

Политики и документи