Социален форум

за електронното обучение

 
НХА
за електронното обучение
by Благовеста Иванова Иванова - Friday, 13 April 2018, 4:59 PM
 

На седмата конференция ще се обсъжда въпросът за акредитиране на ел форма на обучение. за мен е така: ака бъде акредитирана, тя няма да съпътстваща аудиторното обучение. За мен ел обучение може за бъде само и единствено съпътстващо. От предварително заявените теми, оставам с впечатление, че някой иска да удовлетвори изцяло потребностите на дигиталното поколение с ел обучение. там дори става въпрос за дистанционно обучение. След няколко десетилети, когато изкуственият интелект стане достотъчно съвършен той ще обучава студентите и ще отговаря на техните въпроси. Сега във ВУ се преподава и са прави наука. В бъдещето ще се прави само наука ли????!!!!