Site News

Официалното откриване на Юбилейна научна конференция и тържествено честване – концерт

 
Picture of my.vsu.bg Администратор
Официалното откриване на Юбилейна научна конференция и тържествено честване – концерт
by my.vsu.bg Администратор - Thursday, 4 October 2018, 10:57 AM
 

Уважаеми колеги, преподаватели, студенти,

От името на академичната общност на 

Висше строително училище „Любен Каравелов”

имам удоволствието да Ви поканя на 18.10.2018 / четвъртък/ от 10:00 ч. на

официалното откриване на 

XVIII Юбилейна научна конференция с международно участие
"СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"

 

в Киносалона на ВСУ “Любен Каравелов“, ул. „Суходолска“ №175

 

и в 18:00 часа на Тържествено честване – концерт 

„80 ГОДИНИ ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

в зала „Концертна“ на Централния военен клуб, бул. „Цар Освободител“ №7

/След тържеството Ви каня на чаша вино в залата на Военния клуб./

 

Проф.  д.а.н. арх. Борислав Борисов

Ректор на ВСУ“ Л. Каравелов“