Новини от сайта

Актуализиране профилите на студентите редовно обучение

 
Снимка на my.vsu.bg Администратор
Актуализиране профилите на студентите редовно обучение
от my.vsu.bg Администратор - вторник, 9 октомври 2018, 22:03
 

Направено е актуализиране на профилите на студентите редовно обучение в сайта за учебни курсове http://my.vsu.bg

Ако някой студент няма достъп до курс от сайта по учебна дисциплина, която изучава в момента, трябва да съобщи това на имейл site@vsu.bg , за да се извърши конкретна проверка на неговия профил.