Site News

Актуализиране профилите на студентите редовно обучение

 
Picture of my.vsu.bg Администратор
Актуализиране профилите на студентите редовно обучение
by my.vsu.bg Администратор - Tuesday, 9 October 2018, 10:03 PM
 

Направено е актуализиране на профилите на студентите редовно обучение в сайта за учебни курсове http://my.vsu.bg

Ако някой студент няма достъп до курс от сайта по учебна дисциплина, която изучава в момента, трябва да съобщи това на имейл site@vsu.bg , за да се извърши конкретна проверка на неговия профил.