Новини от сайта

Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища

 
Снимка на my.vsu.bg Администратор
Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища
от my.vsu.bg Администратор - петък, 8 ноември 2013, 00:34
 

Сайт на конференцията: http://www.elearning-conf.eu