Site News

Молба към всички

 
Picture of my.vsu.bg Администратор
Молба към всички
by my.vsu.bg Администратор - Saturday, 27 October 2012, 3:35 PM
 

Моля всички, които са се регистрирали, да попълнят профилите си съгласно правилата за ползване на сайта.

Без попълване на полетата "Идентификационен номер" и "Отдел" не е възможно да получите адекватните права за ползване на сайта.

Профили, които в продължение на 7 дни от регистрацията не се попълнят с необходимите данни според правилата, се изтриват!