Новини от сайта

Актуализиране на профилите

 
Снимка на my.vsu.bg Администратор
Актуализиране на профилите
от my.vsu.bg Администратор - сряда, 24 септември 2014, 23:41
 

Завършено е актуализирането на профилите на студентите от втори и по-горни курсове според списъците от края на предишната учебна година.

Всички студенти, които нормално са преминали в по-горен курс, имат достъп до учебните курсове за новата учебна година.

След приключване на записването и уточняване списъците на групите за тази учебна година, ще бъдат създадени профили на студентите от първи курс и допълнително ще бъде направено коригиране на достъпа до учебни курсове на останалите студенти.