Moodle

Названието Moodle е съставено от първите букви на термина Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модулна, обектно ориентирана, динамична среда за обучение.

» Пример за речник