Правила за ползване

 1. Сайтът е предназначен за студенти, преподаватели и служители от ВСУ "Любен Каравелов".

 2. Всички студенти влизат в сайта с потребителското име, с което ползват компютрите от мрежата на ВСУ, и с паролата, която им е казано да използват при първото влизане в компютър от мрежата.

 3. Всички преподаватели и служители, които нямат създадени профили на този сайт, но имат имейли в домейн vsu.bg, могат да използват за влизане на този сайт потребителското име и паролата, с които си проверяват пощата и да си конфигурират профили. Прочетете повече...

 4. Служители и преподаватели от ВСУ, които желаят да ползват сайта, но нямат имейл адрес в домейн vsu.bg,изпращат имейл до адрес site@vsu.bg, в който посочват:
  • че желаят да се регистрират на сайт my.vsu.vg
  • трите си имена,
  • научната степен и звание, и
  • названието на катедрата/отдела, в която работят.

 5. Всички данни в профилите, включително собствено Име и Фамилия, се попълват на кирилица.
  Изключение се прави само за Потребителско име и Парола. (Потребителското име трябва да е на латиница, само от малки букви и символи _ . @)

 6. В поле "Фамилия" да се пише презиме и фамилия.

 7. За студентите
  в поле "Идентификационен номер" се попълва факултетен номер,
  а в поле "Отдел" номер на група.

 8. За преподавателите и служителите
  в поле "Идентификационен номер" се попълват длъжност и звание,
  в поле "Отдел" - катедра или отдел, а
  в другите полета - по желание, информация за контакт: телефон, мобилен телефон и т.н.

 9. Профили се изтриват, когато:
  • студент е завършил обучението си във ВСУ с дипломиране;
  • преподавател или служител вече не преподава или работи във ВСУ;
  • профилът е на студент, който има и друг служебно направен профил - изтрива се след изпращане на съобщение с данните за влизане на служебно направения профил.

 10. Преподавателите и служителите могат да влизат и да разглеждат всички курсове, но не могат да изпълняват дейности и да редактират съдържание.

 11. Преподавателите могат да променят съдържанието само на курсовете, в които преподават и имат роля на преподаватели в тях.

 12. Мнения в достъпни за всички посетители на сайта форуми, статии в блогове и друго, качено от потребителите съдържание, се изтрива незабавно щом бъде забелязано, че:
  • рекламира фирми и дейности, за които ВСУ няма сключен договор за реклама,
  • има непристойно или нарушаващо законодателството съдържание.

Следваща страница: Ако сте студент
Предишна страница: Предназначение на този сайт

Последно модифициране: вторник, 31 януари 2017, 18:05