Сравнителни тестове за бързина на 3 сайта на български университети

Изнасяме резултатите, които дават сайтовете на някои университети при проверка с инструмента PageSpeed Insights.

При тези тестове е измервано времето, което посетителите трябва да изчакват докато видят в браузърите си съдържание от сайта, съответно на мобилно устройство или на компютър. Очевидно, колкото е по-кратко това време, толкова сайтът е по-удобен за ползване и се приема по-добре от посетителите. От четирите сайта, от които показваме резултати, се вижда, че най-бавни са сайтове, на които е преследван модерен визуален ефект и по-бързи са сайтовете, които не са минали на модерна визия.

Това просто показва, че модерната визия трябва да се постига с много обмислено и внимателно избиране на инструментариума, който се използва, и налага големи изисквания към  хората, които ползват този инструментариум - да познават технологиите и оптималните начини за тяхното прилагане.

Публикуваните изображения са заснети на 3 март 2018 г., но под името на всеки университет има линк "Нов тест" щракването върху който ще ви покаже нов резултат за момента на кликването.

Нов български университет

Нов тест

 

Лесотехнически университет

Нов тест

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Нов тест

Висше строително училище "Любен каравелов"

Нов тест

 

Last modified: Saturday, 24 March 2018, 11:57 AM