If you are a teacher or employee

Sorry, this text is not translated in English.

За да получите право да разглеждате публикуваните на този сайт курсове, или да управлявате собствен курс по дисциплината, която преподавате, направете следното:

 1. Ако имате имейл в домейн vsu.bg използвайте за влизане в този сайт потребителското име и паролата, с които си проверявате пощата. Прочетете повече...

 2. Ако не ползвате имейл от домейн vsu.bg, пишете на site@vsu.bg, че желаете да Ви се направи профил за ползване на сайта my.bsu.bg и посочете необходимите за създаване на профил данни: трите имена, длъжност и звание, катедра или отдел, предпочитано потребителско име и парола.

 3. Ако при отваряне или връщане на настоящия сайт в горния десен ъгъл на страниците не се изписва "Вие сте влезли в системата като Вашето Име", влезте през страница Вход в системата.

  Проверете и ако липсват попълнете задължителните данни в профила Ви по следния начин:

 4. Щракнете върху своето име и снимка в горния десен ъгъл на страницата и
  - щракнете върху "Профил"
  - на страницата, показваща Вашия профил щракнете "Редактиране на профила".

 5. В долната част на страницата, която се отваря, намерете и щракнете върху надписа "По избор", за да се покажат още няколко полета за попълване и попълнете:
  в поле "Идентификационен номер" - длъжността и званието си,
  в поле "Отдел" - катедрата или службата, в която работите.
  Ако желаете, попълнете и други полета с информация за контакт.
  Щракнете бутона "Запазване на промените".

 6. Ако установите, че нямате достъп до курсовете от сайта, пишете на site@vsu.bg.

Щом получите права на преподавател, разгледайте курса "Работа с Moodle".
В този курс има указания в какъв ред се създават, поддържат и прилагат в обучението учебни курсове чрез Moodle. За да получите повече информация, която Ви интересува, задавайте въпроси във форума към същия курс. Също така, моля, следете дискусията във форума и отговаряйте на въпросите, зададени от колеги, ако знаете отговора им. Най-бързо ще усвоим Moodle и ще повишим ефективността на ползването му само ако споделяме опита си помежду си и си помагаме.

При проблеми и по всякакви въпроси за този сайт, пишете на site@vsu.bg.

Следваща страница: Как да измисляме "силни" пароли
Предишна страница: Ако сте студент

Last modified: Monday, 9 November 2015, 10:08 AM