Ако сте преподавател или служител

За да получите право да разглеждате публикуваните на този сайт курсове, или да управлявате собствен курс по дисциплината, която преподавате, направете следното:

 1. Ако имате имейл в домейн vsu.bg използвайте за влизане в този сайт потребителското име и паролата, с които си проверявате пощата. Прочетете повече...

 2. Ако не ползвате имейл от домейн vsu.bg, пишете на site@vsu.bg, че желаете да Ви се направи профил за ползване на сайта my.bsu.bg и посочете необходимите за създаване на профил данни: трите имена, длъжност и звание, катедра или отдел, предпочитано потребителско име и парола.

 3. Ако при отваряне или връщане на настоящия сайт в горния десен ъгъл на страниците не се изписва "Вие сте влезли в системата като Вашето Име", влезте през страница Вход в системата.

  Проверете и ако липсват попълнете задължителните данни в профила Ви по следния начин:

 4. Щракнете върху своето име и снимка в горния десен ъгъл на страницата и
  - щракнете върху "Профил"
  - на страницата, показваща Вашия профил щракнете "Редактиране на профила".

 5. В долната част на страницата, която се отваря, намерете и щракнете върху надписа "По избор", за да се покажат още няколко полета за попълване и попълнете:
  в поле "Идентификационен номер" - длъжността и званието си,
  в поле "Отдел" - катедрата или службата, в която работите.
  Ако желаете, попълнете и други полета с информация за контакт.
  Щракнете бутона "Запазване на промените".

 6. Ако установите, че нямате достъп до курсовете от сайта, пишете на site@vsu.bg.

Щом получите права на преподавател, разгледайте курса "Работа с Moodle".
В този курс има указания в какъв ред се създават, поддържат и прилагат в обучението учебни курсове чрез Moodle. За да получите повече информация, която Ви интересува, задавайте въпроси във форума към същия курс. Също така, моля, следете дискусията във форума и отговаряйте на въпросите, зададени от колеги, ако знаете отговора им. Най-бързо ще усвоим Moodle и ще повишим ефективността на ползването му само ако споделяме опита си помежду си и си помагаме.

При проблеми и по всякакви въпроси за този сайт, пишете на site@vsu.bg.

Следваща страница: Как да измисляме "силни" пароли
Предишна страница: Ако сте студент

Последно модифициране: понеделник, 9 ноември 2015, 10:08