Как да измисляме "силни" пароли

 1. Напишете някоя лесна за помнене дума, с не по-малко от 8 букви, например:
  universitet
 2. Понеже има изискване паролата да съдържа поне 1 главна буква,направете някоя от буквите главна, например:
  universitEt
 3. За да съдържа поне една цифра, заменете някоя буква с цифра, или добавете цифра, например:
  un1versitEt
 4. За да съдържа друг символ, добавете такъв, например:
  un1versitEt@

С това Вашате "силна" парола е готова и, надявам се, ще я помните лесно.

Моля, не използвайте паролата от този пример, измислете друга по подобие на този пример.

И все пак, най-сигурно е да си запишете на сигурно място потребителското име и паролата, за да си ги припомните в случай на необходимост.

Следваща страница: Ако сте студент и имате служебно направен профил
Предишна страница: Ако сте преподавател или служител

Last modified: Wednesday, 14 May 2014, 9:45 AM