Site News

Picture of my.vsu.bg Администратор
Информационни дни
by my.vsu.bg Администратор - Tuesday, 6 October 2015, 1:43 PM
 

Структурата „Научна дейност и сътрудничество“ към ВСУ организира поредица от информационни дни, с които цели да покаже възможностите, да се подпомогнат студентите и преподавателите на ВСУ, които искат да се развиват и постигат успехи и да повишават своите възможности и квалификация.

На 7.10.2015...

Read the rest of this topic
(101 words)