Site News

Picture of my.vsu.bg Администратор
Актуализиран е софтуера на сайта
by my.vsu.bg Администратор - Tuesday, 25 April 2017, 4:41 AM
 

Здравейте,

Софтуерът на сайта http://my.vsu.bg тази нощ беше актуализиран до най-новата версия Moodle 3.2.2. Надявам се лесно да забележите новите неща и да не се затрудните от малките изменения в неговия изглед.

Моля, ако забележите нередности, пишете на имейл site@vsu.bg.