Архитектура след бакалавър

Курсът е по история на изкуството част 1 и част 2 за студентите от 408 и 508 групи