ССС, редовно

Курсът пo Математически Анализ 2 съдържа теория и задачи и е съобразен с програмата за студентите от ВСУ.

Запознава с пакета Matlab и възможностите му за решеване на проблеми по механика и съпромат.