Форум на ВСУ "Любен Каравелов" за Moodle

Попълване на данни в профилите

Попълване на данни в профилите

от Администратор на Moodle -
Number of replies: 0


Здравейте, колеги,

Във връзка с улесняване на контактите, които ще се налага да се осъществяват по време на дистанционното провеждане на учебен процес, всички потребители е добре, до възможно най-пълна степен, да попълнят с данни своите потребителски профили.

Редактирането на собствения профил се извършва от страница, която се отваря от блока в ляво със заглавие НАСТРОЙКИ, група връзки Настройки на моя профил, връзка "Редактиране на профила".

В страницата за редактиране па профила щракнете надписа "Разгъване на всички" за да се покажат всички полета с данни и попълнете всички данни, които желаете да предоставите. Можете да качите своя снимка, да въведете телефон, и т.н.

Особено важно ще бъде попълването от студентите на поле "Отдел", от групата данни "По избор". В това поле студентите е необходимо да напишат своята специалност и курс.

Съдържанието на това поле ще улесни значително записването на студентите в курсове на учебни дисциплини и предоставянето им на права да качват файлове, изпращат съобщения и др. свързани с учебната работа действия.

Моля, попълването на профилите да бъде първото действие, което ще извършите при следващото си влизане в системата.

Благодаря за съдействието!