Новини от сайта

Откриване на академичната година

 
Снимка на my.vsu.bg Администратор
Откриване на академичната година
от my.vsu.bg Администратор - понеделник, 9 септември 2013, 12:23
 

На 16.09.2013 г. (понеделник) от 9,30 часа в Културния дом на ВСУ ще бъде открита академичната 2013/2014 година при следния дневен ред:

1.     Водосвет
2.      Доклад на Ректора на ВСУ
3.      Приветствия от гости
4.      Разяснения за първокурсниците

Поканват се всички преподаватели, студенти и служители да присъстват на тържеството!

Учебните занятия на 16.09.2013 г. ще се проведат, както следва:

·          1 и 2 час - от 8,00 ч. до 9,00 ч.

·          3 и 4 час - от 11,00 ч. до 12,00 ч.

·          5 и 6 час - от 12,15 ч. до 13,15 ч.


Забележка: Със студентите от I курс 3 и 4 час ще бъдат проведени по допълнителен график, уточнен от Учебен отдел.


След приключване на тържеството всички колеги от АФ се поканват в зала  200 на бл. 6 за  събрание на факултeта.