Форум на ВСУ "Любен Каравелов" за Moodle

penchodobrev

penchodobrev

от Пенчо Добрев -
Number of replies: 0

3.11.2020г.

До V курс Архитектура

Моля всички студенти, които имат нужда от корекции и консултации по АП XIII,да изпращат

проектите, които работят на адрес :pentso_dobrev@abv.bg

Предоставил съм ви всички лекции по" Екология в архитектурата" до края на семестъра.

Следващата седмица ще ви изпратя конспекта, от който всеки да си избере тема и да разработи есе със своите виждания по избрания проблем. Предаването на есетата с презентации ще стане в края на семестъра.

проф. П. Добрев