Новини от сайта

Нови профили

 
Снимка на my.vsu.bg Администратор
Нови профили
от my.vsu.bg Администратор - неделя, 27 октомври 2013, 20:49
 

Всички студенти от ВСУ вече имат профили за сайта my.vsu.bg.

За това как трябва да влизат в сайта, вижте указанията Ако сте студент.

Новите профили са разпределени в кохорти и всеки студент след като потвърди валидността на имейл адреса си ще има достъп до курсовете на съответната година на обучение на неговата специалност.