Site News

Конкурс за грефичен дизайн

 
Picture of my.vsu.bg Администратор
Конкурс за грефичен дизайн
by my.vsu.bg Администратор - Tuesday, 4 March 2014, 3:21 PM
 

Ректорът на Висшето строително училище “Любен Каравелов” обявява

конкурс

за

графично оформление на страниците на сайта vsu.bg.

Оформлението трябва да е съобразено със съвременните тенденции в дизайна  на университетските сайтове. То трябва да отразява спецификата на ВСУ – обучение по строително инженерство и архитектура. Вижте Плакат-съобщение за конкурса.

Цялостната разработка трябва  да съответства на изисквания, описани в задание, което се намира на сайта на ВСУ. Предложенията ще бъдат оценявани и класирани от комисия.  Заелите първите три места ще получат парични награди.  I място - 300 лв. II място - 200 лв. III място - 100 лв. На участвалите студенти ще им бъдат издадени удостоверения,  с които ще могат да кандидатстват за специални стипендии  по проект „Студентски стипендии“, съфинансиран от ЕСФ  по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на МОН.

Конкурсът не е анонимен.  В него могат да вземат участие  студенти, преподаватели и  служители от ВСУ. Участието може да бъде  индивидуално или групово.

Предложенията се предават до 31.03.2014 г.  на заместник-ректора по научната  дейност и сътрудничеството.