ССС, задочно

Курсът по английски език е предназначен за задочници от първи курс, ССС, с хорариум от 46 часа годишна аудиторна заетост.

Той включва теми/упражнения по общ английски и строителна терминология.

Курсът включва изучаване на средата за програмиране Delphi 6 и програмата за компютърен дизайн AutoCad 2010.