В този достъпен за всички посетители на сайта курс, се публикуват общи указания за работа със сайта както и анкети, за проучване мнението на потребителите на сайта по различни въпроси. Право да попълват анкетите и да виждат резултатите от тях имат само регистрирани потребители на сайта.

Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един Moodle курс.

Открит форум, видим от всички посетители на сайта, за обсъждане на общи въпроси относно живота във ВСУ.

Във форума могат да изпращат мнения всички регистрирани потребители: студенти, преподаватели, служители.

Достъп се получава чрез самозаписване.