Архитектура

Курсът по история на архитектурата на древността и античността е първа част на курса по история на архитектурата. По същността си той е общ курс по история на архитектурата и в него е разгледана култовата, гражданската архитектура и градоустройството за периода. 

В курса се разучава софтуерният продукт Revit Architecture 2014