Архитектура

Настоящият курс е разработен в съответствие с изискванията на учебната програма за обема и съдържанието на втори курсов проект по учебната дисциплина „Интериор“ /АП XV – Интериор II - интериор на обществено пространство/ за студентите от специалност „Архитектура“. Той включва методически указания за работа по проекта, основни принципи и етапи при проектирането, указания за разработване на детайли и избор на материали, изисквания при представяне на проектните материали, интерпретация на най-важните и необходими за студента постановки при представяне на проектното решение.

В курса са залегнали съвременни принципи, прилагани както при обучението по съответната дисциплина, така и при реално проектиране и реализация на съответната разработвана задача по време на курса.

Курсът представлява естествено продължение на курс по Интериор, първа част. В него студентите получават информация за специфичните изисквания при обзавеждането на различни типове обществени сгради, като са приложени множество примери. Целта на курса по интериор е да подпомогне студентите в натрупването на знания, които да им бъдат от полза при изработването на бъдещи интериорни проекти, а също и да им помогне при подготовката за изпита по Интериор на Обществени сгради. Курсът не изчерпва информацията, която се преподава на лекциите и не може да замести присъствието на редовния лекционен курс по Интериор II.